Thường thức âm nhạc
Đối âm đơn giản (bài 2)
[28/11/2008 7:39:40]
Đối âm đơn giản (bài 2)
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Đối âm đơn giản (bài 2)
Hình 17

Tác giả: Friedrich J. Lehmann
(LẦN XUẤT BẢN THỨ BẢY)

Tập tài liệu này được dịch từ: "The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Simple Counterpoint in Forty Lessons, by Friedrich J. Lehmann" tải về miễn phí từ trang web www.gutenberg.net. Tài liệu eBook này được phân phát trên mạng miễn phí.

Ngày xuất bản: 21 tháng 07 năm 2005 [EBook #16342]
Ngôn ngữ: tiếng Anh
do David Newman, Dainis Millers và the Online Distributed Proofreading Team tại http://www.pgdp.net xuất bản
.

***

Cần phải lưu ý tất cả các qui tắc của loại thứ 1.

Hai nốt được viết đối âm cho một nốt của giai điệu không đổi, ngoại trừ trong ô nhịp cuối [Hình 18a). Trong ô nhịp áp cuối, đôi khi có thể sử dụng loại thứ 1. [Hình 18b].

Hình 18

Cấm lặp lại bất kỳ một nốt nào chỉ theo loại thứ 1 [Hình 19]

Hình 19

Âm đối có thể bắt đầu trong phần nửa đầu hoặc trong phần thứ nửa thứ 2 của ô nhịp, tuy nhiên nên chọn trong phần nửa thứ 2. Khi âm đối bắt đầu trong phần nửa đầu của ô nhịp thì phải là quãng đống âm, quãng 5 hoặc quãng 8; còn nếu là trong phần nửa thứ 2 thì âm đối có thể là bất kỳ quãng thuận nào [Hình 20].

Hình 20

Sau ô nhịp thứ 1, quãng tại phách đầu nên là quãng thuận không hoàn toàn, như trong loại thứ 1, nhưng đôi khi cũng có thể sử dụng quãng 5 hoặc quãng 8 .

Trong bài này và những bài tiếp theo, tất cả các nốt không thuộc hòa âm ngụ ý tại phách đầu phải được xem như quãng nghịch, nghĩa là những nốt thuộc hòa âm ngụ ý có thể được rời đi bằng một quãng nhảy (a) hoặc theo tiến hành từng bậc (b) trừ phi tạo ra quãng nghịch với giai điệu không đổi thì nên tránh sử dụng; nếu xa lạ với giai điệu không đổi, dù là quãng thuận với giai điệu không đổi (c) hoặc không thuận (d), các nốt này phải được xem như là nốt hoa mỹ hoặc nốt lướt [Hình 21].

Hình 21

Có thể áp dụng sự hoa mỹ như sau: nếu ở trên âm chánh thì có thể là nửa cung (a) hoặc nguyên một cung (b) cách xa nốt chánh này; và nếu ở dưới thì là nửa cung (c).

Hình 22

Khi âm đối ở dưới giai điệu không đổi thì cần phải xử lý đặc biệt quãng 5 trong hợp âm. Điều này được phép tại phách yếu vì lúc đó nốt dưới sẽ được xem như âm hòa âm lướt.

Âm hòa âm lướt là âm thứ 2 trong 3 âm thuộc cùng một hợp âm [Hình 23]. Khi âm thứ 3 là một thành phần của hợp âm có chứa quãng 5 như là âm hòa âm lướt thì hợp âm trên âm này có thể thay đổi như trong Hình 23b.

Quãng 5 được cho phép tại phách mạnh khi chỉ là một quãng 5 ngụ ý (hợp âm 6/4), nghĩa là quãng 3 và quãng 5 xuất hiện tại phách mạnh và âm gốc sẽ không xuất hiện cho đến phần nửa thứ hai của ô nhịp [Hình 23c].

Hình 23

Quãng đồng âm được cho phép sủ dụng tại phách mạnh [Hình 24].

Hình 24

Tránh tạo ra hiệu quả hợp âm rải, nghĩa là không nên sử dụng nhiều hơn 3 âm thuộc cùng một hợp âm liên tiếp nhau.

Hình 25

Tránh thường xuyên nhảy quãng trong các bè [Hình 26].

Hình 26

Đôi khi các bè có thể chéo nhau nhưng phải trở lại vị trí ngay tức thì [Hình 27].

Hình 27

Các quãng 5 và 8 liên tiếp nhau tại các phách mạnh liên tiếp nhau là xấu nhưng sẽ là tốt tại các phách yếu nếu quãng 5 hoặc quãng 8 thứ 2 được tiến đến ngược chiều từ quãng 5 hoặc quãng 8 đầu tiên [Hình 28].

Hình 28

Trong cung thứ, đôi khi có thể tạo ra bậc 6 tại phách mạnh nếu được tiếp tục tiến hành hướng lên để tạo ra bậc 7 [Hình 29].

Hình 29

Trong ô nhịp áp chót, cả âm chủ trên (âm bậc 2) và âm dẫn (âm bậc 7) đều nên xuất hiện [Hình 30].

Hình 30

Có thể viết 3 nốt cho một nốt của giai điệu không đổi như trong Hình 31. Đối với điều này thì không cần có qui tắc mới.

Hình 31

Các giải kết trong Hình 32 là tốt. Cũng sẽ thấy là các giải kết thuộc loại thứ 1 cũng có thể được sử dụng.

Hình 32

BÀI TẬP

Với giai điệu không đổi a, viết 2 bè đối âm trên và 2 bè đối âm dưới theo loại thứ 1.

Với giai điệu không đổi b, viết 2 bè trên và 2 bè dưới theo loại thứ 2.

GIAI ĐIỆU KHÔNG ĐỔI

Hình 33

NS Đắc Tâm
(Hết Bài 2)

Bài liên quan:
-Đối âm đơn giản - bài 1

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX