Thường thức âm nhạc
Chu Tử và qui luật ”ngũ độ tương sinh”
[04:50 24/11/2003 (GMT+7)]
Chu Tử và qui luật ”ngũ độ tương sinh”
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Chu Tử và qui luật ”ngũ độ tương sinh”

Như chúng ta đã biết, âm nhạc châu Âu phát triển rực rỡ và đạt những thành tựu to lớn, nó được xem như một phần gia sản văn hóa của nhân loại. Toàn bộ nền âm nhạc đó được hình thành trên cơ sở âm giai Pitagor. Nền văn minh cổ Trung Hoa cũng sản sinh một nhân vật không kém Pitagor (về lĩnh vực âm nhạc) đó là Chu Tử, sống cách thời đại ngày nay khoảng 2.500 năm. Chu Tử là người đã đưa ra qui luật "ngũ độ tương sinh" làm nền tảng cho các điệu thức 5 âm Trung Hoa (Cung, Thương, Giốc, Chủy và Vũ).

Qui luật đó được ông tóm tắt trong sáu chữ "chia ba, bớt một, thêm một". Có thể giải thích qui luật đó như sau: Giả sử ta căng một sợi dây và cho rung lên để âm thanh phát ra bằng âm thanh của nốt Do (quãng 8 thứ nhất) và sau đó...
- Chia ba bớt một:  Có nghĩa là lấy chiều dài sợi dây đó chia làm ba phần bằng nhau, rồi bớt đi 1/3, còn lại 2/3 của đoạn dây. Làm cho đoạn dây 2/3 này rung lên, ta có được một âm thanh mới cao hơn âm thanh cũ 1 quãng 5 đúng đó là nốt Sol (Sol quãng 8 thứ nhất).
- Chia ba thêm một:  Tiếp tục lấy đoạn dây phát ra nốt Sol, chia làm ba phần, sau đó cọng thêm 1/3 của đoạn dây đó nữa (đoạn dây này có chiều dài là 4/3 của đoạn dây phát ra nốt Sol. Tuy nhiên, nếu so sánh thì nó sẽ ngắn hơn đoạn dây phát ra nốt Do). Đoạn dây này sẽ phát ra nốt Ré (Ré quãng 8 thứ nhất).
- Chia ba bớt một:  Đem đoạn dây phát ra nốt Ré chia làm ba phần và bớt đi một phần, đoạn 2/3 còn lại sẽ cho nốt La (La quãng 8 thứ nhất).
- Chia ba thêm một:  Lại lấy sợi dây phát ra nốt La chia ba phần bằng nhau rồi cộng thêm 1/3 đó nữa, đoạn dây bằng 4/3 đó sẽ cho ra nốt Mi (Mi quãng 8 thứ nhất).
Chu Tử đem sắp xếp các nốt từ thấp đến cao ông có một chuỗi gồm 5 nốt là: Do, Ré, Mi, Sol, La. Đó là cơ sở cho các điệu thức 5 âm Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ của người Trung Hoa.
Hữu Trịnh
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX