Mỹ Tâm lần đầu mang hit nhạc phim “Chị trợ lý của anh” lên sân khấu Làn sóng xanh