Minh Tú cùng Võ Cảnh xuất hiện nổi bật trong sự kiện ở Nha Trang