Minh Tú cho hoa hậu Philippines mượn đầm, được cộng đồng fan quốc tế cảm kích