Minh Trường: “Các cô chú cải lương ngày trước không có cái nhìn thiện cảm với gameshow”