Mạnh Quyền “bước ra bóng tối” đứng cùng sân chơi với các nghệ sĩ nổi tiếng