Mai Thanh Hà thanh lịch làm giáo khảo cùng Á hậu Trịnh Kim Chi