Long Nhật lòng “vui như trẩy hội” khi tranh tài cùng trai đẹp Hữu Long