Lệ Quyên không chỉ thuyết phục bằng giọng hát mà còn biến hóa trong hình ảnh