Lệ Quyên khai màn 2019 với liveshow đẳng cấp với vé dát vàng