Lâm Vỹ Dạ xúc động cảm ơn Trường Giang khi được xướng tên tại giải tại Mai Vàng 2018