Khắc Minh hóa nhạc sĩ Giao Tiên thời trai trẻ gây thương nhớ tại Chân dung cuộc tình