Kha Ly duyên dáng trong tà áo dài, viên mãn với cuộc sống gia đình hiện tại