Hoàn Lâm cực “lầy” trong phiên bản bolero của MV Anh có tài mà