Hồ Ngọc Hà: tái tạo nguồn “năng lượng” hạnh phúc qua sản phẩm âm nhạc mới