Hồ Ngọc Hà hợp tác cùng đạo diễn người Úc thực hiện MV mở đầu cho loạt sản phẩm năm 2019