‘Hậu đại thắng’ giải thưởng, Huỳnh Lập xuất hiện tại Lễ trao giải Mai Vàng 2018