Góc nhỏ cuộc sống của “tiểu soái ca” yêu môi trường ở Biệt Tài Tí Hon mùa 2