Dương Sơn Lâm không giấu được cảm xúc khi dẫn Gala Wechoice Awards