Đức Tuấn, Nguyên Vũ, Hồ Trung Dũng “cháy” hết mình trong “Mắt Giao Mùa” của Ngô Bích Phượng