Đoàn Lô tô Dòng thời gian đã giành được điểm tuyệt đối từ GK Phương Thanh và Phước Lập