Diễn viên Dương Cẩm Lynh nhiệt tình tư vấn cho người chồng từng “ngoại tình”