Diễn viên Anh Thư: “thích được người yêu “ghen” một chút để tình yêu bớt sự nhàm chán”