Điểm danh những sao Việt là “fan cứng” của Private Sale