Đàm Vĩnh Hưng, Thu Hoài, Dương Triệu Vũ, Trang Trần… đến chung vui tiệc cuối năm cùng “Đảo của dân ngụ cư”