Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thu Phương hội ngộ tại ELLE FASHION SHOW 2018