Đàm Vĩnh Hưng hội ngộ Lệ Quyên, Giáng My tại thành phố biển Nha Trang