Cưới Phương Hằng “Gạo nếp gạo tẻ”, Anh Tâm bị quản lý cạch mặt