Con gái Ngọc Diễm bộc lộ khả năng làm mẫu khi còn nhỏ