Chàng trai đầu tiên tham gia “Bạn muốn hẹn hò?” không có người thân đi cùng