Chân dung dễ thương của hai “sư huynh muội” võ cổ truyền “gây sốt” ở Biệt tài tí hon