Chân dung cậu bé người Hàn 7 tuổi đã nói được 3 thứ tiếng ở Biệt Tài Tí Hon mùa 2