Cập nhật: H’Hen Niê chính thức vào Top 20 Miss Universe 2018