Ca sĩ đến từ Đà Lạt – Nguyên Thảo sẽ “Đánh thức tầm xuân” cùng nhạc sĩ Dương Thụ