Ẩm thực kỳ duyên: Nữ chính “con nhà người ta” nên duyên cùng Kar thành viên nhóm The Air